Soudní spory civilní a správní

Zastupování klientů před soudy ve všech typech řízení se věnujeme úspěšně a dlouhodobě.

Naši odbornost potvrzuje skutečnost, že jsme autory či spoluautory řady publikací, které využívá soudní praxe, např. komentáře k občanskému soudnímu řádu, casebook civilního procesního práva a monografie o předběžných opatřeních.

Naše klienty zastupujeme například v těchto řízeních:

Obhajoba v trestních věcech

Obhajoba v trestních řízeních v přípravném řízení a v řízení před soudem, je naší každodenní praxí. Totéž platí o právním zastoupení poškozeného v trestním řízení.

zavřít
obrázek v galerii